Ru Ta Ngậm Ngùi

Posted: 02/04/2011 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn

 
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.