Con đường

Posted: 04/04/2011 in Nguyễn Đức Tùng, Thơ

Nguyễn Đức Tùng

Nếu chúng ta có thể yêu một nhà độc tài
Như người đàn bà yêu
Kẻ đã hiếp dâm mình
Chúng ta yêu tất cả sinh linh

Nếu, không phải tất cả
Các nhà độc tài, không phải một trăm
Hay dăm bảy gã
Chỉ một mà thôi
Được yêu như thế

Con đường chúng ta đi còn dài

Nguyễn Đức Tùng
Nguồn: Tác giả gừi

Đã đóng bình luận.