Mây bạc

Posted: 05/04/2011 in Hoàng Lộc, Thơ

Hoàng Lộc

khi ta sắp sửa về sau núi
lòng em vừa bạc đám mây chiều
chính những thứ bị đời vong phụ
về đâu cũng muốn gánh gồng theo

lão Khổng Khâu còn ưa nói bậy
huống chi ta không là thánh nhân
ngu khờ thời trọng nam khinh nữ
nhan sắc em, lão dám không cần

đã có đứa dong trâu vào núi
vì không dung nổi đất xuân thu
ta cũng tà tà qua dốc núi
để nguôi khuây với cái mịt mù

cho nên mây bạc hay không bạc
lòng em cũng trắng ở đầu non
những chấm nhân tình rơi với tuyết
chừng cõi đời kia sắp lạnh hơn ?

Hoàng Lộc
Nguồn: Trang thơ Hoàng Lộc

Đã đóng bình luận.