Quê hương

Posted: 21/04/2011 in Nguyễn Hữu Thụy, Thơ

Nguyễn Hữu Thụy

Khi dân mình bỏ nước ra đi
Bài hát Quê Hương bắt lên đúng nhịp
Những ca từ lời hay ý đẹp
Bài hát như neo không giữ được con tàu

Ta có ưa gì thời thế đổi thay đâu
Muốn hát thử nhưng nghe chừng hổ thẹn
Hứa Do ra sông ta tìm ra biển
Khuất Nguyên trầm mình ta lại giỏi bơi

Cây bút tù treo thân trong thế tù ngồi
Bài hát bên tai tháng ngày lởn vởn
Cũng muốn nhớ cho thành người đủ lớn
Thì Mẹ hiền ơi mưa gió tấp chân cầu

Thì em ơi trái khế lắm khi sâu
Biến hoá như Tề Thiên chui vào bụng
Thì trăng ơi đã lệch rồi cảm hứng
Khi bên này phải tròn hơn hẳn bên kia

Ơi Quê Hương đã cho ta ra rìa
Bị cắt khẩu thì còn gì nói nữa
Trong trí nhớ mịt mù khói lửa
Chấn động tâm hồn lệ ứa với tình quê

Quốc tịch Tây- Việt kiều Mỹ nay về
Kế mẫu xứ người còn hiền hơn từ mẫu
Sao ta mãi nghe hoài tiếng xấu
Khi nhìn chung thế giới một tầm gần

Nguyễn Hữu Thụy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.