Còn phất trong ta một ngọn cờ

Posted: 23/04/2011 in Nguyên Nghĩa, Thơ
Thẻ:

Nguyên Nghĩa

còn cháy trong ta thời lửa loạn
Chương Thiện mưa sình nắng bụi lên
pháo đội ngày đêm mù khói đạn
Cầu Sắt rung khom xuống lục bình

còn thấy đoàn quân dàn trận đợi
đạn pháo gầm lên nổ dọn đường
mây ngùn ngụt phi tuần không tới
ta bắn dùm cho bạn tấn công

còn ướt sũng cánh đồng mùa lũ
lội bùn đi ngang ngực nước dâng
ầm ầm bầy trực thăng quạt gió
bốc lên trời ngó lại mênh mông

còn nặng lòng ta em rớm lệ
bốn phương tám hướng biết đâu nhà
tàu lá phất phơ như tay vẫy
bám trên màu áo cánh quân xa

còn mơ vọc nước dòng Kinh Xáng
thôn xóm hiền giữ được trong tay
dừng quân mệt lả sau tàn trận
nghe thoảng thanh bình trong gió bay

còn sướt mướt tháng Tư qua bắc
chuyến chiều tàn cập bến Cần Thơ
dinh tướng trơ vơ người tự sát
còn phất trong ta một ngọn cờ.

Nguyên Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.