Lời nguyện giữa biển Đông

Posted: 24/04/2011 in Âm Nhạc, Thái Tú Hạp, Việt Dzũng, Vĩnh Điện
Thẻ:

 
Thơ: Thái Tú Hạp
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Việt Dzũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.