Bài ngợi ca thủy chung

Posted: 30/04/2011 in Âm Nhạc, Lê Nguyễn, Vĩnh Điện, Xuân Phú
Thẻ:

 
Sau 30-4-1975, chúng tôi, những quân nhân, công chức.. VNCH, bị lùa vào tù. Xin vinh danh Những Bà Vợ Tù Chung Thủy : tảo tần nuôi con, kiên trì chờ chồng 5, 7 năm, thậm chí 15, 20 năm sau mới được hội ngộ.

Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Nguyễn
Ca sĩ: Xuân Phú
Thực hiện clip: Trần Ai
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.