Thằng chăn trâu trên cánh đồng người

Posted: 03/05/2011 in Âm Nhạc, Phổ Đức, Tâm Thư, Vĩnh Điện

 
Thơ: Phổ Đức
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.