Bữa tiệc Việt Nam

Posted: 07/05/2011 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn


Lưu Bang

Mở cửa biển đông mời đại hán , thưa ngài
Rượu khai vị máu kình ngư hải đảo
Mở cửa tây nguyên mời đại hán , thưa ngài
Rượu mao đài , ly ngà voi sừng tê giác

Ghế chạm rồng bọc gấm Thượng hải
Bàn chữ S khăn thêu thiên triều

Mở cửa Nam quan mời đại hán , thưa ngài
Món ngon sơn hào Hoàng liên sơn , Bản giốc
Mở cửa Cà mau mời đại hán , thưa ngài
Món ngon hải sản Cửu long giang , Châu đốc

Vũ nử trăm em sường xám múa khúc Nghê thường
Nam nhân vài chú áo the vỗ nhịp trống cơm

Mở cửa Hà nội
Mở cừa Sài gòn
Mở cửa Qui nhơn
Mở cửa Đà lạt
Mở cửa Nha trang
Mở cửa Đà nẵng

Mở toang cánh cửa Hồng hà
Giang sơn rừng vàng biển bạc
Mỗi mâm mỗi món sơn hà
Mời ngài , đại hán nhập tiệc

Mở toang cánh cửa non sông
Rước voi về dày mả tổ
Đất trời rừng núi biền sông
Món nhắm da vàng máu đỏ

Còn hồn thiêng sông núi
Còn trái tim dân tộc
Thà làm quỉ nước Nam *
Hơn làm vương đất Bắc

Bữa tiệc bầy nhầy xương máu Việt nam
Bầy chủ tớ đú đỡn chơi trò thú vật

Trần Văn Sơn
Đường trúc thư trang
1 / 2011
Nguồn: Tác giả gửi

[*] Trần Binh Trọng

Đã đóng bình luận.