Xin đừng ai như tôi

Posted: 07/05/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Phúc Sông Hương, Quỳnh Lan, Vĩnh Điện
Thẻ:

 
Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.