Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Posted: 08/05/2011 in Âm Nhạc, Thanh Thúy, Trần Trung Đạo, Võ Tá Hân
Thẻ:

 
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Võ Tá Hân
Ca sĩ: Thanh Thuý
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.