Ngày của Mẹ

Posted: 08/05/2011 in Thơ, Trần Kiêm Đoàn
Thẻ:

Trần Kiêm Đoàn

Hai hôm nữa là Ngày của Mẹ
Trời phương Tây nhớ Mẹ phương Đông
Chim về tổ mẹ hiền che cánh mỏng
Mẹ nghìn trùng thương nhớ cả mênh mông

Mai vũ trụ có dâng thành nước mắt
Hành tinh nầy còn hạt bụi thinh không
Xứ vô tưởng vẫn còn hơi hướm Mẹ
Không gian ơi lòng Mẹ ngát vô cùng

Quê mình nghèo chinh chiến phân ly
Ngày trở về buồn hơn buổi ra đi
Quê xưa vắng Mẹ hồn nhang khói
Mother’s Day – Ngày của Mẹ – Hoa Kỳ

Mẹ Việt Nam là Mẹ của con
Bà Mẹ quê gói ghém vuông tròn
Nửa lưng chén cháo chia dăm đứa
Dĩa mắm cà thô cơm vẫn ngon

Mẹ Việt Nam của vạn đứa con
Chân trời góc bể chút lòng son
Gặp nhau còn nhớ con thương Mẹ
Thương Mẹ ai đành quên nước non

Trần Kiêm Đoàn
Nako, Ngày của Mẹ tháng Năm, 2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.