Huế buồn chi

Posted: 11/05/2011 in Âm Nhạc, Hoàng Xuân Sơn, Phạm Anh Dũng, Thơ, Vân Khánh

 
Thơ: Hoàng Xuân Sơn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Vân Khánh
Hòa âm: Quốc Dũng
Video clip: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.