Lời ru Mẹ Việt Nam

Posted: 11/05/2011 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Tuệ Nga, Vĩnh Điện

 
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.