Đêm tương tư

Posted: 17/05/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

 
Ca khúc Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.