Em là mẹ

Posted: 19/05/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Khi còn trẻ em như hoa chớm nở
Như trái cây thơm như nguyệt thượng tuần
Cầm bàn tay tim đập rộn không ngừng
Nhìn vào mắt thấy cả trời xanh biếc.

Và bây giờ em như hoa tàn tạ
Trái sắp rơi và như nguyệt hạ tuần
Cầm bàn tay thấy đường huyết rưng rưng
Nhìn vào mắt ánh thu vàng yếu ớt.

Em phải gánh đời anh không đắc chí
Cả đời con như gà bới sân trường
Chữ vào đầu với khoai sắn ngoài nương
Vá thành đạt bởi lăn mình sương gió.

Em phải chịu biết bao điều mắng mỏ
Giữa chợ đời chồn cáo, em bồ câu
Giữa phân chia giai cấp, em cúi đầu
Và lặn lội thân cò trên bến bãi.

Em là mẹ, cảm ơn bao người mẹ
Mẹ của con và mẹ của ngay chồng
Ôm gia nương ấp ủ hết trong lòng
Gánh hết thảy cả một thời nghiêng đổ ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.