Nắng mưa

Posted: 19/05/2011 in Nguyên Nghĩa, Thơ

Nguyên Nghĩa

Hình như mới ấm bữa nay
Hôm qua mưa lạnh còn đây mịt mù

Hỏi tôi không biết hè chưa
Hay còn bão rớt bất ngờ tháng tư…

Hôm kia ai nói sang mùa
Hôm nay hi vọng tôi chờ mùa sang

Hình như chưa hẳn hết xuân
Hình như đông giá mới tan mấy tuần

Hình như trời đất quay cuồng
Hình như… không phải. Tôi lầm nắng mưa.

Nguyên Nghĩa
15-5-2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.