Mỏi mòn giấc mơ

Posted: 23/05/2011 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Thanh Thúy

 
Nhạc và lời: Khê Kinh Kha
Ca sĩ: Thanh Thúy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.