Tình xưa

Posted: 29/05/2011 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Quỳnh Lan, Trần Hoài Thư, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trần Hoài Thư
Ca sĩ: Hoàng QuânQuỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.