Chùm thơ 5 chữ

Posted: 30/05/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

khen

tặng chị Hòa Bình

nhào ra khen một phát
chợt khựng lại ngôn đời
hơi hướm này nhang nhác
mài mại. tuồng đâu? nơi?

à! phải rồi. trật búa
giã văng mạng cối chày
tò vò châm nọc nhện
cuồng đồ. hiệp sĩ say

 

tiễn biệt

1 phút. rồi 1 phút
tiễn người đi hun hút
những cái chết [hổm rày]
liếp cửa nào khe đụt

 

thanh đồng

tưởng mở lòng toang hoác
cho nhẹ bớt nhân trần
ai dè đâu nhã nhạc
chớt giữa thuyền phân vân

 

mật tông

mai đi rồi xóa hết
phường bát nháo lu loa
hai tay cầm tông mật
trừng mắt. kệ thói nhà

 

[miết]

tặng Bắc Phong

sức viết như sức voi
nề hà chi sức mấy
ngồi buồn. đâm táy máy
lại cầm bút nguệch chơi

ngủng ngẳng vài ba đoạn
lai rai mấy trự đời
viết cũng như xà nẹo
riết. xà quần bén hơi

Hoàng Xuân Sơn
22 mars – 18 mai /11
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.