Hãy quên đi những lời tình tự

Posted: 30/05/2011 in Âm Nhạc, Bạch Cúc, Thụy Long, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Bạch Cúc
Ca sĩ: Thụy Long
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển YouTube link

Đã đóng bình luận.