Hỡi người em hòa bình

Posted: 04/06/2011 in Âm Nhạc, Thái Thanh, Vĩnh Điện

Ca khúc viết trước 1975

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Thái Thanh
Phụ họa: Mai Hương, Phượng Bằng, Thanh Thoại
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.