North Carolina, quanh quẩn

Posted: 06/06/2011 in Song Vinh, Thơ

Song Vinh

chiều tan sở mưa về trên phố chật
nối lòng người rộng rãi chỗ tranh đua
mùa tết đến cứ còn trong nỗi mất
bóng mẹ già tựa cửa quán niệm kinh

chiều tan sở kéo thêm nơi để đến
bữa cơm chiều đầy đủ những tiện nghi
lòng chạnh nhớ quê hương lần thăm lại
vẫn thấy nhiều từng đứa nhỏ thiếu ăn

chiều tan sở nghe thương cây đèn đỏ
che phận người quẹo trái bận lòng nhau
coi như có như không mà như có
thương phận người lưu chuyển những giòng xe

chiều tan sở cố gom lời nói đẹp
dành trả lời câu thăm hỏi em yêu
xa lộ mới thêm đường mà vẫn cứ
chất lòng nhau về muộn nỗi loanh quanh

chiều tan sở bạn hôm nay mất việc
tóc bạc mầu còn tất tả ngược xuôi
lời kinh dạy giữa không trôi niềm có
mà có rồi sẽ dễ trở thành không

(chiều tan sở tháng tư đen thắp mãi
nén hương lòng cho những kẻ không may
thương phố chật rộng đời ta tị nạn
nắng cuối chiều theo hương gió tìm quên)

Song Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.