Đọc “Tưởng vọng Hoàng Sa” cảm tác

Posted: 07/06/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Đọc bài thơ Tưởng vọng Hoàng Sa*
Không khóc mà sao lệ cứ nhòa
Tên đất, tên vùng chưa đến được
Con tim tưởng nhớ cứ như nhà.

Ta nghe tiếng vỗ tự bờ xa
Khắc khỏi đau lòng một bản ca
Đá uất chồng nhau nằm lớp lớp
Nghẹn ngào đêm tối sóng bao la.

Vầng trăng hải đảo loang trên biển
Nhớ chủ vàng hoe cả núi rừng
Suối nước, ghềnh xưa tình thắm thiết
Bây giờ lặng lẽ chảy rưng rưng.

Đất cũng nghe rên mãi chẳng ngừng
Hình như đau lắm gót trên lưng
Đêm đêm tiếng của loài chim Quốc
Cuối biển đầu non vọng quá chừng.

Dòng lệ thành thơ xuống bút hoa
Khơi bao xúc động cõi lòng ta
Chắc hồn xưa ấy đang thao thức
Cùng với linh hồn cả quốc gia ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

*Tưởng vọng Hoàng Sa: Thơ Luân Hoán

Đã đóng bình luận.