Và Thu bỗng nhiên trở lại

Posted: 10/06/2011 in Âm Nhạc, Luân Hoán, Tâm Thư, Vĩnh Điện

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.