Bài thơ tự phát

Posted: 20/06/2011 in Nguyễn Ước, Thơ

Nguyễn Ước

Cảm khái khi xem

Nghe trong clip:
“Đi dzòng dzòng woài!!!

Woa bên này nè!!!”
Đúng là tự phát.
Không còn thấy
“Hình chủ tịch Hồ”
và không còn nghe
“Như có… ngày vui đại thắng”!
Đã thiệt!
Ôi một thời
“thần tượng đểu”
và “niềm kiêu hãnh láo”
nay còn đâu!!!
Xem mà rất sướng!
Tuổi thanh niên sinh viên sẽ đẹp hơn
và có chuyện kể con cháu nghe
khi ít nhất một lần trong đời
đi biểu tình!
Chế độ đầu sỏ và bè đảng ấy
nay vừa rét Tàu khựa
vừa run Hoa Lài!!!
Trước sau gì cũng
sẽ có một ngày,
sẽ có một người
nhảy lên chiếc bàn
kê giữa ngả tư Thống Nhất & Duy Tân đó
hay bên hông Nhà thờ Đức Bà đó,
hay trước bậc thềm Nhà Bưu điện đó
hay giữa Công viên Hòa bình đó
tay cầm loa
không cần hùng biện,
chỉ cần nhiệt huyết
nói cà lăm càng tốt
thế là “sinh chuyện”!!!

Nguyễn Ước
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.