Phượng tím

Posted: 21/06/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi
Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.