Đốt cho anh

Posted: 24/06/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Đời chỉ như một làn khói bay
Đốt cho anh điếu thuốc đắng cay
Đốt cho anh khổ lụy hằng ngày
Đốt quá khứ, tương lai vò võ.

Đốt cho anh ước mơ rất nhỏ
Đốt cho anh không tưởng vô cùng
Hơi khói buồn như phút lâm chung
Phút thoi thóp linh hồn đợi chết.

Đốt cho cháy ra tro tàn hết
Sầu mẹ cha, nước mắt người yêu
Đốt cô đơn nắng sớm mưa chiều
Nỗi tủi nhục một đời mọt sách.

Đốt cho mất trên lưng chiếc ách
Cho thiêu đi một kiếp phù du
Cho tiêu tan năm tháng ngục tù
Đốt cơm áo tình tiền, đốt sạch.

Đốt cho khói xây lên thành quách
Một cõi mờ luẩn quẩn trên cao
Những vòng tròn toả giữa trăng sao
Để anh được hoá thân vào đấy.

Ở chốn ảo lạ lùng biết mấy
Anh lịm đi vào giấc an lành
Nhả linh hồn lên tận trời xanh
Theo khói quyện tan vào thanh thản ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.