Từ B’lao về Sài Gòn thăm anh Nguyễn Văn Thái

Posted: 25/06/2011 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh

Anh1 vẫn náu nương thành phố cũ
Tôi từ miền núi khá xa xôi
Gặp nhau chiều mới nghiêng nhè nhẹ
Ắt nắng ngày mai sẽ tốt tươi2

Mừng rỡ nói cười quên tuổi tác
Tưởng chừng như thể mới đây thôi
Hai-trăm-mười-bảy Phạm-ngũ-Lão3
Viết lách hằng ngày vẫn tới lui
Chữ nghĩa chừ phai màu giấy mực
Bạn bè phiêu tán bấy nhiêu nơi
Vương hầu đệ trạch giai tân chủ
Văn vũ y quan dị tích thời
4
Mười lăm năm ấy bao dời đổi
Giờ chỉ còn lưa anh với tôi
Sấp ngửa chạy ăn từng bữa một
Văn chương thôi cũng phủi tay rồi
Sách vở ích gì cho buổi ấy?5
Múa may chẳng bõ tiếng mua cười
Tôi bán hàng rong và cuốc rẫy
Chém tre đẵn gỗ mấy năm trời
Phần anh ẩn dật trong thành phố
Dạy dỗ năm ba kẻ học đòi
Chân tượng ô vuông quanh quẩn mãi
Bao giờ giong ruổi nước xe đôi
Bao giờ kẻ sĩ thôi cày cuốc
Lửa bốc lên trời nước chảy xuôi
Đâu phải anh hùng xui lỡ vận
Chẳng qua thời thế buộc nhau chơi
Tóc anh trắng xóa tôi răng rụng
Kể xiết bao nhiêu chuyện đổi đời
Tôi gõ quân cờ anh vỗ trán
Nhắc nhau từng chuyện nhớ từng người
Ai còn ai mất ai cười khóc
Ai đứng trên bờ cũng nổi trôi…

*
Ngày mai tôi lại rời thành phố
Lại bán hàng rong để kiếm ăn
Làm gã thất phu người thất thổ
Giận mình lận đận bấy nhiêu năm
Ngày mai anh lại mài viên phấn
Tâm lực mòn theo những nhọc nhằn
Nhị thập dư niên tằng bất hoặc6
Bây giờ dâu biển lại băn khoăn7

Bao giờ hoa lá tươi màu lại
Giũ sạch lòng mình những nếp nhăn
Tái ngộ cầm tay cười hả hả
Bàn son xe mã lại ra quân.

Blao, 1/1990.

Thiếu Khanh
Nguồn: Tác giả gửi


[1] Giám Đốc Bán Nguyệt San Thời Nay trước năm 1975.
[2] Đông Âu bắt đầu biến động, hy vọng một sự thay đổi.
[3] Địa chỉ báo quán Thời Nay ở Sàigòn trước năm 1975.
[4] Mạn Hứng,” thơ Đỗ Phủ. Có người dịch, “Nhà cửa vương hầu thay chủ mới, Ao xiêm văn võ khác thời xưa
[5] Nguyễn Khuyến
[6] Qua tuổi bất hoặc hơn hai mươi năm, tức đã ngoài 60 tuổi.
[7] Biến động về gia đình.

Đã đóng bình luận.