Ngày vui, ngày buồn

Posted: 26/06/2011 in Âm Nhạc, Chân Phương, Nguyễn Trọng Khôi

 
Nhạc và lời: Chân Phương
Ca sĩ: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.