Chiều đi ikea mua ván thông

Posted: 01/07/2011 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường


ĐàLạt nostagia – Tranh Đinh Cường

Trôi qua mùa lạnh, hoa rừng nở
những bụi hoa gì không biết tên
lái trên xa lộ giờ xe kẹt
hun hút đường xa cũng ngại ngần

bao nhiêu năm vẫn nhìn thấy lạ
tóc vàng chen với tóc ai nâu
mới biết con đường quê rất hẹp
mà nhớ hoài bóng mát rừng tre

chiều xuống ikea mua mấy miếng
ván thông về ráp kệ sách thêm
nhớ nguyễn xuân hoàng hay nói mỗi
lần dọn nhà đem sách đi cho

nhớ hoàng ngọc biên sách cả hằng hà

Virginia, 30 Jun. 2011
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.