Mùa hè tới

Posted: 06/07/2011 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Thái Hiền

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Thái Hiền
Hòa âm: Duy Cường
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.