Phương án

Posted: 09/07/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mẹ con sói đùm bọc
chỉ còn gấu. và da
bộ trống đồng sơ sẩy
nghìn thu một tiếng khà

đấm vào mây tìm mưa
dội vang cửa nhà sấm
vòi rồng phun nước cạn
mạch tim. máu vỡ òa

trăng khô xơ động mạch
điềm quan ải khuất trời
mầu sơ sinh phát tán
bỏ ngục tầng thôi nôi

nhiễu điều ôi thóc giống
giá gương bụi phủ mờ
tuổi nào bầu thương bí
rường nào cột vẹo xiêu

hãy ôm lấy tình nhu
nơi mềm trơn thao lĩnh
hãy ghi chép cựu thù
vào biên niên trường hận

triệt chú chàng ba hoa
vả rụng mồm xích đế
khúc hát xẩm tỳ bà
xàng xê tsừ tsư tsự

Hoàng Xuân Sơn
song thất mười một
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.