Tình khúc thứ nhất

Posted: 10/07/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Đình Toàn, Thái Hiền, Vũ Thành An

 
Thơ: Nguyễn Đình Toàn
Nhạc: Vũ Thành An
Ca sĩ: Thái Hiền
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.