Bên trời tháng Bảy

Posted: 13/07/2011 in Âm Nhạc, Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Anh Dũng, Quỳnh Lan

 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Hòa âm: Nguyễn Quang
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.