Chiều chở em đi học

Posted: 15/07/2011 in Luân Hoán, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.