Cuộc tình vội tan

Posted: 20/07/2011 in Âm Nhạc, Lưu Nguyễn, Tâm Thư, Vĩnh Điện

 
Thơ: Lưu Nguyễn
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.