Cắt, dán, ráp, nối

Posted: 25/07/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


“Trip to Paradise,” poem painting by Tonia Colleen

Tháng này Sài-gòn mưa ngâu
nhưng thôi, miễn bàn về thơ thẩn

tối lên giường
nhìn lồn vợ mum múp…
các ngươi ăn ở sao khôn vậy?
bóc lột ngay từ lúc cởi truồng

vài bữa cơm chay, một tối chùa
thì dễ mong chi lòng tịnh, lạt
Kỹ Sư vì thế thành Cư Sĩ
Thầy Giáo từ đây chịu Tháo Giày

nhưng đến lồn vợ cũng phải nhịn thèm
thì quá lắm

Bác Đi quá sớm thành Bi Đát
Nghệ Sĩ tụi con Nghĩ Xệ quần

các ngươi ăn ở thua con c…
“con c…” còn biết đái khi cần!

không bỏ xứ cũng có ngày bỏ mạng
đi – là phóng ra đường nhắm mắt – dông!

chạy đi em cứ chạy đi
sau lưng ta giết xuân thì héo khô

sá gì một chút xà phòng
mà đi phản bội tấm lòng chậu thau.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

* Mượn thơ của các vị Đỗ Trung Quân, Phạm Đức Nhì, Bùi Chí Vinh, Hà Nguyên Dũng, Hồ Chí Bửu, Nguyễn Hữu Thụy đọc được trên diễn đàn Sáng Tạo.

Đã đóng bình luận.