Gởi Uyên Hà

Posted: 25/07/2011 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh


Nhà thơ Uyên Hà

Bạn đã đi qua nhiều xứ sở
Tung tăng xe mã những kinh thành
Nâng chén tao phùng nơi viễn xứ
Cùng dăm bạn cũ thủa đầu xanh

Ta cũng có chừng mươi đứa bạn
Chia nhau trấn thủ bốn phương trời
Xa lúc tóc đen chừ tóc trắng
Nhớ người chỉ biết gõ “meo” thôi.

Há lẽ chưa nguôi hờn chiến quốc
Còn đi cho nát áo khinh cừu
Ới ơi, gõ chén thương mình quá
Chai cốc cùng mình chuốc lẫn nhau

Thì hễ còn sông còn nước chảy
Dù người phiêu bạt khắp năm châu
Thôi kệ mạnh ai theo chí nấy
Đất trời rộng chán ép chi nhau.

Ta sống một đời hiền như đất
Vua không nhớ mặt chúa quên tên
Dẫu biết ở hiền thường chịu thiệt
Lẽ nào che mặt để bon chen.

Tuổi lỡ nhiều rồi không lẽ quậy
Mấy lần vấp ngã chẳng thèm đau
Lý lịch khai dài chi chít giấy
Đời mình có phải trống trơn đâu!

Bơi mãi ao nhà xem đã chật
Thèm ra vùng vẫy Thái Bình Dương
Nhìn ta với biển cùng đầu bạc
Ha hả cười vang tiếng sóng cuồng.

Thiếu Khanh
Saigon, 2002
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.