Bốn câu, hai bài, ba chấm…

Posted: 27/07/2011 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương


Biển – Tranh Bùi Xuân Phái

1

giữa biển thẳm và em
giấc mộng hè mời gọi
tôi bấu víu nền trời
với cánh tay chết đuối

sóng vô lượng ì ầm
nhồi nhịp tim vô vọng
ngón mềm em bịt mắt
tôi chụp bắt hư không…

2

người chưa thay lòng chăng
sao ngày xưa quá gần ?
hay đã nhạt chờ mong
cho vàng phai ánh trăng?

đường chim bay muôn lối
gió mây hẹn phương nao ?
mưa tháng bảy bắc cầu
ta còn gì cho nhau?

Hè 2011
Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.