Thức dậy cùng mặt trời

Posted: 29/07/2011 in Âm Nhạc, Luân Hoán, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.