Những con chim mù

Posted: 30/07/2011 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Chết mỗi ngày rồi lại tái sinh
con sẻ nhỏ trong ngôi nhà mái cũ

Đến bây giờ tôi vẫn nhảy múa trên những sợi dây
điệu vũ bất tận
những sợi dây giăng hàng từ thời trẻ dại
Tôi nhảy múa không ngừng
Đôi khi thay đổi tiết điệu
tôi đả đảo, hoan hô
cuồng điên với ngụy thuyết giăng hàng
lũ lượt theo những thây ma
mà dây máu ăn phần
tôi đi trong đêm cô đơn
hồn nhoài mình về bóng tối

chết mỗi ngày rồi lại tái sinh
con sẻ nhỏ trong ngôi nhà mái cũ

Bầy phù thủy với những móng dài nhọn sắc
điều khiển những sợi dây màu
ánh sáng chấp chới qủy mị
tự do, vô sản, thế giới đại đồng
yêu nước, yêu quê hương, yêu bờ tre ruộng mạ
tôi nhảy muá trên những sợi dây
tưởng chừng như con đường về miền ánh sáng

Chết mỗi ngày rồi lại tái sinh
con sẻ nhỏ trong ngôi nhà mái cũ

Lũ phù thủy lại tiếp tục đổi màu
Và những cánh chim ưng tơi tả
khi lịch sử sang trang
vẫn tiếp tục nhảy múa trên những sợi dây
hồn nhiên
như mối tình đầu
tôi cũng nhảy múa
cũng hồn nhiên

Thế đó tôi trang trải đời mình
mà không biết đến nguyên nhân
mở đầu hay kết thúc
không biết đến thắng thua
Tôi cỡi ngưa giấy theo bạn bè vào cuộc chiến
cuộc chiến không ngừng
chút khói vương vương hàng bia mộ
tôi được trả công bằng giấy vàng bạc
rắc lên trong cuối chiều thu

tôi đi trong đêm cô đơn
hồn nhoài mình về bóng tối
Những sợi dây mù
….

đâu có hò hẹn
con chim mù đang vươn mình về cõi khác

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài

Đã đóng bình luận.