Tháng bảy nghiêng bầu

Posted: 05/08/2011 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

nghiêng bầu lại nghiêng bầu
nằm say dưới mưa ngâu
nghe thịt xương rệu rã
hoang tưởng gãy nhịp cầu

nghiêng bầu lại nghiêng bầu
độc ẩm với chiêm bao
một kiếp trần dang dở
rong rêu mấy ngón sầu

nghiêng bầu lại nghiêng bầu
túy lúy giữa đêm thâu
lật úp ly cùng cốc
giam hờ thoáng nhớ nhau

nghiêng bầu lại nghiêng bầu
nghìn trước rủ nghìn sau
uống, uống trên tan hợp
nghiêng bầu ơi nghiêng bầu…

Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.