Hồn tháng Sáu

Posted: 10/08/2011 in Âm Nhạc, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

Viết tặng những người Cha cô độc trong tháng Sáu và những người con quên mất Ngày Của Cha

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.