Tiếng sóng ru con

Posted: 12/08/2011 in Âm Nhạc, Hội Họa, Tâm Thư, Thanh Trí, Thơ, Vĩnh Điện

 
Thơ và tranh: Thanh Trí
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Thanh Trí gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.