Anh ru em ngủ

Posted: 15/08/2011 in Nguyễn Hải Bình, Thơ

Nguyễn Hải Bình

Anh ru em ngủ
Một ngù mây xanh
Đi vào đời anh
Mình thương nhau mãi

Anh xin ngậm ngải
Hứa giữ tình em.
Vậy hãy ngủ yên
Vòng tay anh đó

Thân tròn, vóc nhỏ
Nép gọn bờ vai,
Từng sợi tóc mai
Hôn mềm trên má

Hồn em buông thả
Theo khúc thụy du
Anh hát để ru
Em vào cõi mộng…

Nguyễn Hải Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.