Biển tình tôi

Posted: 15/08/2011 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Quang Minh, Trần Viết Tân

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.