Một mình | Mọi ngày, ghi…

Posted: 15/08/2011 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư


Không gian sống VIII – Tranh Lê Thánh Thư

Một mình

một mình xanh mắt
xanh ngắt một mình
người lẻ mọn ngồi nhai ánh sáng
âm thầm lướt đi như ánh lửa
ngày gạo chợ nước sông
đêm nằm gai nếm mật
bửa mèo mả gà đồng

một mình sống sót
bửa về chẳng biết đi đâu
ngõ nhà lập lòe ánh đèn dầu đèn đường đèn pin đèn ám hiệu…
cảnh trí buồn bã dần trôi về phía biển
người im như đất

bóng mình
chìm bóng khói
một mình ngây ngất

một mình sống nhẹ
chết nhẹ.

 

Mọi ngày, ghi…

Ngày cả gió
em về
nụ cười phủ bóng đèn
đỏ cái nhìn trai tân
phồn hoa
bần thần
kẻ mộng
ngậm bùa ăn ngải
đêm mê
giấc đàn bà.

Ngày trăng hoa
em xa
mưa như sông dựng đứng
buồn lạc chợ
kẻ mộng
cuồng mê
giấc lọ lem
trắng đêm.

Ngày hiểm
người đàn bà trên lưng con thú.

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.