Đứa học trò trở về

Posted: 21/08/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thiên Hương

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Thiên Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.