Bây giờ tháng mấy

Posted: 22/08/2011 in Âm Nhạc, Sĩ Phú, Từ Công Phụng

 
Nhạc và lời: Từ Công Phụng
Tiếng hát: Sĩ Phú
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.